۱۳۸۸ شهریور ۷, شنبه

چالش بزرگ دانشگاهها

مطلب زیر دیروز در واشنگتن تایمز منتشر شده است:

شورايعالی انقلاب فرهنگی احتمال تاخير در بازگشائی دانشگاهها را به آنفلوآنزای خوکی نسبت داده است.
واشنگتن تايمز زير عنوان "بازگشائی دانشگاههای ايران ممکن است به تاخير بيفتد" می نويسد در ايران بازگشت به کلاس های درس ممکن است به معنای بازگشت به اعتراض های گسترده باشد - چشم اندازی که می تواند مقامات را بر آن دارد بازگشائی دانشگاهها را به تاخير بياندازند.واشنگتن تايمز می نويسد در حاليکه مقامات ايران برنامه ريزی برای تاخيردر بازگشائی روزبيست و سوم سپتامبر را تکذيب ميکنند، شورايعالی انقلاب فرهنگی هفته گذشته اطلاعيه ای داده است که ميگويد بسياری از دانشگاهها ممکن است برای اجتناب از شيوع آنفلوآنزای خوکی تعطيل بمانند. واشنگتن تايمز می نويسد پسر يک استاد ايرانی عضوشورا، که خواسته است فقط با ذکر نام اول او، مهدی، معرفی شود تا از مجازات توسط دولت در امان باشد، به اين روزنامه گفته است پدرش در يک جلسه شورا که به بررسی عواقب تعطيل احتمالی دانشگاهها اختصاص داشت شرکت کرده بود.واشنگتن تايمز می نويسد به گفته وی شورا نگران اعتراض دانشجويان به انتخابات دوازدهم ژوئن بود که پيروزی لکه داری را به محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری شاغل داده است.واشنگتن تايمز می نويسد کلاسها اين هفته در شيراز با حضورمحافظين امنيتی در گوشه و کنار، و اطلاعيه های هشدار به دانشجويان در باره فعاليت های سياسی شروع شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر