۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

نویسنده بیانیه های میرحسین کیست؟

یکی از موضوعاتی که این روزها برخلاف زشتی های اتفاق افتاده و نظر مثبت من را به خود جلب کرده متن و طعم بیانیه های میرحسین است که نقطه اوج اون را شاید در بیانیه شماره 13 بتوان دید که همین چند روز پیش منتشرشد.
بیانیه ها از چنان نگارشی برخوردار است که هر خواننده را به خود جذب می کند. همانطور که گفتم تقطه اوج آن شاید بیانیه شماره 13 موسوی باشد همانجاکه آمده بود: «زندگی ادامه دارد و افراد موقتی هستند.» و یا آنجا که در پاراگراف آخر گفته شده بود «مردمی كه می‌خواهند سرپای خود بایستند و حیاتی كریمانه را تجربه كنند جا دارد كه از نخستین قدم‌هایی كه به ناكامی‌‌شان می‌انجامد بابیشترین دقت‌ها پیشگیری كنند. تولد اینجانب نه هفتم مهر كه روز آشنایی با شماست. حتی اگر روز هفتم مهر به دنیا آمده بودم نیز جا نداشت حركت شما به كیش شخصیت آلوده شود. امیدوارم این كلمات مرا صمیمانه و از سر نگرانی و نه یک شكسته‌ نفسی بی‌حقیقت و تعارف‌ گونه تلقی كنید.»

از ابتدا فکر می کردم که نگارش بیانیه های موسوی را سید علیرضا بهشتی فرزند شهید بهشتی نگارش می کند اما علارغم بازداشت بهشتی نیز بیانیه ها با همان نگارش سابق منتشر شد. اکنون قریب به یقین معتقدم که اکثر بیانیه‌ها به نگارش همسر میرحسین یعنی زهرا رهنورد که خود شخصی قلم به دست است و شخصیت دانشگاهی دارد نوشته می شود و ارائه خطوط کلی برای طرح در بیانیه ها برعهده خود میرحسین است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر