۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

بازجویان به دستگیرشدگان کمپینگ یک میلیون امضا چه گفتند

بازجویان (کارشناسان) در زندان اوین برای به نوعی تطمیع کردن بازداشت شدگان کمپینگ یک میلیون امضا که شادی صدر و شیوا نظرآهاری از افراد برجسته آنها هستند، پیشنهادهایی به انها ارائه کرده اند که جالب توجه است.
به آنها ابتدا پیشنهاد استخدام در وزارت نفت و شهرداری تهران را داده اند و سپس از ارائه تسهیلات برای سفر به خارج از کشور را خبرداده اند و در تمام طول بازجویی از انجام مصاحبه این بازداشت شدگان را منع  کردند.
ظاهرا آنها سعی داشتند با فراهم کردن شرایط، زمینه هجرت اعضای معترض یک میلیون امضا را به خارج از کشور فراهم سازند تا در داخل به نوعی اعتراضات خاموش شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر