۱۳۸۸ شهریور ۱۴, شنبه

نظر رسول اعظم در مورد شکنجه و اقرار

پیامبر اکرم (ص) فرمود برای کسی که بعد از شکنجه اقرار کند حدی نیست یا کسی که در زندان یا قید و بند باشد و او را تهدید کرده باشند اقراری برای او نیست (الغدیر جلد ششم)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر