۱۳۸۸ شهریور ۱۴, شنبه

یک پیام از اسامی شهدای عدالتخواه جنبش سبز

با نگاهی گذرا به تاریخ  کشته شدگان حوادث اخیر که توسط حکومت (نیروهای نظامی و غیرنظامی) کشته شده اند مشخص است که این موضوع یعنی  خفه کردن مخالف مختص روزهای انتخابات نبوده است و تاکنون ادامه دارد. نشان آن سعیده آقایی.
همچنین با نگاهی قابل تامل تر در چگونگی به قتل رسیدن جوانان پاک و معترضین به وقایع اخیر مشخص است که پیامی از سوی حاکمیت در آن دیده می شود و آن خفه کردن مخالف حتی اگر الله اکبر بر زبانش جاری باشد. مشخص است که برنامه خاصی برای سرکوب و خفه کردن الله اکبر گویان وجود دارد و دیگر اشتباه و نسبت دادن دست بیگانگان در قتل فرزندان و عزیزان این مرز و بوم نیست. همانند ندا آقاسلطان که هر روز بیش از گذشته مدفنش معطر گلها و گلاب اهدایی مردم قدرشناس ایران زمین است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر