۱۳۸۸ شهریور ۱۳, جمعه

اجتهاد سید حسن خمینی

بعد از تحریم مراسم تنفیذ احمدی نژاد توسط بیت خمینی و حضور نیافتن سیدحسن خمینی در مراسم به اصطلاح تجدید بیعت با اندیشه های امام توسط اعضای دولت نهم که در مرقد امام برگزار شد اینک مواضع بیت امام که توسط سیدحسن خمینی اعلام می شود بسیار بااهمیت جلوه می کند.
ثابت قدمی وی در رد مشروعیت احمدی نژاد بخصوص بعد از مدتها همراهی با قاطبه حکومت که با شرکت در مراسم های مختلف همراه بود، اینک رنگ و بوی دیگر یافته و مشخص شده بیت خمینی عطای قدرت را به لقایش بخشیده است.
اعلام ترکیب هیات امنای دانشگاه آزاد که نام سیدحسن خمینی در آن دیده می شود از سوی هاشمی رفسنجانی خط بندی جدیدی است که از دیدگاه تحلیلگران سیاسی بسیار بااهمیت جلوه می کند.
حال بعد از مدتها که سیدحسن خمینی از شنبه تا چهارشنبه در قم به تحصیل علوم دینی مشغول بود خبر اجتهاد وی منتشر شده است. خبرآمده که نوه روح اله بزرگ توانسته است در این سن درجه اجتهاد خود را کسب کند تا زنگ خطری باشد برای  طیفی که مدتی است مستقیم و غیرمستقیم قصد ضربه به خاندان بزرگ خمینی را دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر